Társasház kezelés Vas megyében

A közös képviselő feladatai a teljesség igénye nélkül:

  • Közgyűlési határozatok előkészítése és a végrehajtás megszervezése.
  • Az évi rendes közgyűlésre a számviteli szabályoknak megfelelően évenként költségvetési javaslatot és beszámolót készítése.
  • Gondoskodik arról, hogy a döntések és azok végrehajtása megfeleljen a jogszabályoknak és az SZMSZ, valamint az alapító okirat előírásainak.
  • Minden szükséges intézkedést megtétele az épület fenntartásának és jó állagának biztosítása érdekében. Közölni és beszedni a közös költséghez való hozzájárulás összegét, érvényesíteni a közösség ezzel kapcsolatos igényeit.
  • Megőrizni az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott alapító okirat és szervezeti és működési szabályzat egy példányát, vezeti közgyűlési határozatok könyvét.
  • A külön tulajdont érintő tulajdonos változás esetén – a tulajdonos kérésére – írásbeli nyilatkozatot ad a közös költség tartozásról, a hátralék összegéről. Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése.
  • Folyószámla likviditásának, egyenlegének figyelemmel kísérése. Rendkívüli esemény esetén rendkívüli közgyűlés összehívása. 

Hasznos Linkek:

Társas házi törvény: Társasházi Törvény

E.ON ügyfélszolgálat: E.ON ügyfélszolgálat

Nemzeti Közművek: https://ugyfelszolgalat.enksz-eszakdelgaz.hu/

Vasivíz ügyfélszolgálat: Vasivíz ügyfélszolgálat

Kéményseprés: Kéményseprés

Hulladékkezelés: NHKV Zrt.

Díjbeszedő Holding: Díjbeszedő Holding

Magyar Államkincstár: Magyar Államkincstár

NAV: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Magyarország.hu: Társasház

Pályázat kereső: Pályázat kereső